Dogoterapia

Definicja dogoterapii przyjęta oficjalnie przez Fundację Przyjaciel brzmi: jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną forma terapii a stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych.
Spotkania z psami ( a także z innymi zwierzętami) mogą przyjmować różne formy. Mogą to być spotkania jednorazowe lub ciągłe, mające na celu dostarczenie pozytywnych emocji lub  na przykład kształtujące funkcje poznawcze.

Opracowała Wioletta Bartkiewicz - psycholog

Zajęcia dogoterapii z udziałem psów pomagają:

Zaobserwować można:

Zajęcia z udziałem psów pozwalają także:

Opracowała Agnieszka Popławska - pedagog specjalny, logopedaCopyright © 2016   „PRZYJACIEL” - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym